Bhagawan Sri Sathya Sai Grameena Saarvajanika Seva Kendram

Sri Sathya Sai Seva Samithi

Dacharam Road, Burugupally, Siddipet 500059


Burugupally Samithi Activities

Burugupally Samithi Office Bearers

Sri. Balnarsaiah

Samithi Convener

9849973782

Sri. P.Papi Reddy

Samithi Spiritual Co-ordinator

9246968885

Sri. K.Sathyanarayana

Samithi Service Co-ordinator

8179635441

Smt. V.Bhagya

Samithi Study Circle Co-ordinator

Sri. P.Jaipal Reddy

Samithi Youth Co-ordinator

9866491879

Smt. L. Sravanthi

Samithi Youth Co-ordinator

Smt. Vinoda

Samithi Mahila Co-ordinator

Smt. V.Kalpana

Samithi Bal Vikas Co-ordinator

Burugupally Former Convenors

Burugupally Bhajan Mandalis

1   Chinna Kistapur

2   Kukunoorpally

3   Tigulla

Burugupally Bhajan Mandalis Office Bearers

Tigulla Bhajan Mandali

Sri. Kondaiah

Bhajan Mandali Convenor

9440043950

Tigulla Bhajan Mandali

Smt. J. Jamuna Bhai

Bhajan Mandali Mahila Co-ordinator

Tigulla Bhajan Mandali

Smt. S. Savitri

Bhajan Mandali Youth Co-ordinator

Tigulla Bhajan Mandali

Sri. J. Naresh

Bhajan Mandali Bal Vikas Guru

9194331531

Chinna Kistapur Bhajan Mandali

Sri. Malla Reddy

Bhajan Mandali Convenor

8464996694

Chinna Kistapur Bhajan Mandali

Smt. Mettamma

Bhajan Mandali Mahila Co-ordinator

Thatiapally Bhajan Mandali

Sri. Kishta Bhoomaiah

Bhajan Mandali Service Co-ordinator

8106682840

Thatiapally Bhajan Mandali

Smt. Bharathapu Lakshmi

Bhajan Mandali Bal Vikas Co-ordinator

Thatiapally Bhajan Mandali

Smt. Ayilaveni Lakshmi

Bhajan Mandali Mahila Co-ordinator

Thatiapally Bhajan Mandali

Sri. B. Ganesh

Bhajan Mandali Youth Co-ordinator

9030551840

Burugupally Samithi Activity Reports

Burugupally Samithi Archives Reports

Events

No Events Found